PIET BOYEN & dochter

1. NL 1337185/14 SORA RODE TELETEKST

===DNA CERTIFIED===ADN CERTIFICAT===

 

1 ASDUIF MARATHON NL 2017
11 nat DAX 10438d
18nat StVincent 13240d
23nat Bergerac 21204d

 

 
2. NL 1527366/17 FRATE RODE TELETEKST

===DNA CERTIFIED===ADN CERTIFICAT===

 

 

1 ASDUIF MARATHON NL 2017
11 nat DAX 10438d
18nat StVincent 13240d
23nat Bergerac 21204d

 3. NL 1527395/17 FIU RODE TELETEKST

===DNA CERTIFIED===ADN CERTIFICAT===

 

 

1 ASDUIF MARATHON NL 2017
11 nat DAX 10438d
18nat StVincent 13240d
23nat Bergerac 21204d

 4. NL 1527361/17 FIICA RODE TELETEKST

===DNA CERTIFIED===ADN CERTIFICAT===

 

 

1 ASDUIF MARATHON NL 2017
11 nat DAX 10438d
18nat StVincent 13240d
23nat Bergerac 21204d

 5. NL 1527068/17 FIICA RODE TELETEKST

===DNA CERTIFIED===ADN CERTIFICAT===

 

 

 

1 ASDUIF MARATHON NL 2017
11 nat DAX 10438d
18nat StVincent 13240d
23nat Bergerac 21204d

 6. NL 1527069/17 FIICA RODE TELETEKST

===DNA CERTIFIED===ADN CERTIFICAT===

 

 

 

1 ASDUIF MARATHON NL 2017
11 nat DAX 10438d
18nat StVincent 13240d
23nat Bergerac 21204d

 7. NL 1527428/17 FIU NARBONNE

===DNA CERTIFIED===ADN CERTIFICAT===

 

 

 

2e nationale Asduif ZLU Narbonne 3 jaar 2007-2009

47-127-228 national Narbonne
141 national Pau 

 

8. NL 1527373/17 FIIICA WITPEN BORDEAUX

===DNA CERTIFIED===ADN CERTIFICAT===

4e nationale Asduif ZLU Narbonne 4 jaar 

6e nationale Asduif ZLU Narbonne 4 jaar

13 PRIJZEN MARATHON 

9. RO 450206-20 INTEEL RODE TELETEKST

FIU RODE TELETEKST X FIICA RODE TELETEKST

===DNA CERTIFIED===ADN CERTIFICAT===
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. RO 450207-20 INTEEL RODE TELETEKST

FIU NARBONNE X FIICA RODE TELETEKST

===DNA CERTIFIED===ADN CERTIFICAT=== 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. RO 450210-20 INTEEL RODE TELETEKST

FRATE RODE TELETEKST X FIICA RODE TELETEKST

===DNA CERTIFIED===ADN CERTIFICAT===